Cài đặt nâng cấp VMWare vSphere từ version 6.5 lên version 6.7 với bài hướng dẫn này

Các quản trị viên VMware có thể nâng cấp vSphere bằng một quy trình đơn giản bao gồm nhiều trình hướng dẫn hữu ích. Thực hiện theo hướng dẫn này để đảm bảo nâng cấp trơn tru. VMware vSphere 6.7 đã giới thiệu các cải tiến quan trọng cho ESXi, vCenter và các tính năng…