Giới thiệu: Intel Optane DC Persistent Memory Module (PMM)

Intel đã nói về mô-đun bộ nhớ liên tục Optane DC (PMM) trong hơn một năm nay, mang lại lợi ích của một tầng kiến trúc trung tâm dữ liệu mới nằm giữa SSD DRAM và Optane DC, với phương tiện SSD và ổ cứng chậm liên tục rơi xuống kim tự tháp để băng…