Dell EMC VxRail là trung tâm của chiến lược đám mây của nhà cung cấp

Dell EMC muốn biến thiết bị VxRail dẫn đầu thị trường cơ sở hạ tầng hội tụ thành khối xây dựng đám mây lai hàng đầu với sự trợ giúp của VMware Cloud Foundation. Mặc dù Dell EMC đã thực hiện một số cải tiến cho nền tảng siêu hội tụ của mình tại hội…