Các nền tảng xử lý scale-up in-memory hiện đang được đưa ra thị trường với số lượng lớn

SAN JOSE, Calif., Ngày 25 tháng 4 năm 2019 – Super Micro Computer, Inc. (SMCI), một nhà lãnh đạo toàn cầu về tính toán doanh nghiệp, lưu trữ, giải pháp mạng và công nghệ điện toán xanh, đã thông báo rằng các máy chủ 4 ổ cắm mới, hỗ trợ thứ 2 Bộ xử lý…